Quy mô SourceCode incomSoft
Đến hôm nay, incomSoft đã có >15 năm xây dựng
  • Nền tảng: incomSoft – Web Application, Web2.0, Mobile Application
  • Ngôn ngữ lập trình: JAVA, PHP, AJAX, HTML5, React Native
  • Hệ điều hành: Window 2000, 2003, 2008 Server, Unix, Linux, Sun Solaris, ...
  • Web Server: Apache, IIS
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, Oracle
  • Trình duyệt web: Firefox, Safari, Chrome, ...
  • Các chuẩn công nghiệp: LDAP, SSL, FTP, XML, TCP/IP, HTTP, ...

Quy mô source Code:
  • Tổng số files: 8,657
  • Tổng số dòng code: 1,472,249
  • Size tổng Source Codes: 74.4MB
NHIỀU HƠN 91 PHÂN HỆ ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG
INCOMSOFT SOLUTIONS
1 Trang chủ 47 Các khoản chi
2 Bảng thông tin 48 Loại chi phí phát sinh
3 Lịch làm việc 49 Định vị GPS
4 Hoạt động 50 Giám sát CSKH
5 Leads 51 Giám sát bán hàng
6 Người liên hệ 52 Chỉ tiêu Tháng
7 Khách hàng 53 Xuất hóa đơn VAT
8 Danh sách đơn hàng 54 Chi phí phát sinh
9 Thư điện tử 55 Xử lý đơn hàng
10 Chiến dịch 56 Nợ phải trả
11 Vụ việc 57 Model/Loại sản phẩm
12 Tài liệu 58 Giá sản phẩm theo khách hàng
13 Dự án/Công trình 59 Sản phẩm
14 Lỗi 60 Hiệu/Hãng sản phẩm
15 Cổng thông tin 61 Giảm trừ chung
16 RSS 62 Tồn kho Min-Max
17 Tiền tệ 63 Chương trình khuyến mãi
18 Cuộc gọi 64 Đơn vị tính
19 Tài khoản kế toán 65 Xử lý mua hàng
20 Chiết khấu chung theo K.Hàng 66 Mua/Nhập hàng
21 Thông báo 67 Cập nhật mã tham chiếu
22 Tài khoản ngân hàng 68 Vùng thị trường
23 B.I Loại Hợp đồng 69 Báo cáo
24 Lọc KH theo D.Số 70 Hàng Bán
25 B.I Inventory 71 Nhóm khách hàng
26 B.I Thị Trường 72 Nhà Cung Cấp
27 Quản lý Thu/Chi 73 Chấm công
28 Loại Thu/Chi 74 Sp. Trong kho
29 Comments 75 Ds. Kho
30 Hợp đồng 76 Theo dõi tồn kho
31 Mở khóa hợp đồng 77 Thay đổi giá bán SP
32 Ðợt TT - Hợp đồng 78 Nhập Kho
33 Thu tiền/Hợp đồng 79 Xuất Kho
34 Hóa đơn/Hợp đồng 80 Loại phiếu Nhập/Xuất
35 Giảm doanh thu trên HĐ 81 Bán hàng hôm nay
36 CS Khách hàng 82 Hội họp
37 Hoạt động bán hàng trong tháng 83 Ghi chú & Đính kèm
38 Khóa/Mở khóa Dữ liệu 84 Tác vụ & Giao dịch
39 Nợ phải thu 85 Cases
40 Định mức công nợ 86 Xử lý Cases
41 Thực hiện Hợp đồng 87 Thiết bị
42 Tìm Sản phẩm/Đơn hàng 88 CS Works/Tasks
43 Giá sản phẩm theo số lượng 89 Hệ số KPI Task
44 Phân tích khả năng tăng trưởng 90 Tham số Khách hàng & Thiết bị
45 Chỉ đạo xử lý 91 Danh sách Vật tư/Thiết bị Kho
46 Hóa đơn điện tử

Top