Chia sẻ: Chợ phiên Startup Khởi nghiệp thông minh “Đào tạo khởi nghiệp” - VOH FM 99.9 Mhz (Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Minh – giảng viên ĐH Mở TP.HCM, Giảng viên khởi sự doanh nghiệp (ILO, VCCI); Anh. Phạm Thanh Hậu - GĐ imcomSoft)
Top