incomSoft gửi sáng kiến đến Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 là sự kiện quốc gia có uy tín và quy mô lớn được tổ chức vào ngày 02-03/05/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các Ban Đảng trung ương, lãnh đạo Quốc hội, Bộ trưởng các bộ có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

Trước thềm Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ triển khai thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước, sau đó tổng hợp thành các nhóm vấn đề lớn để chuyển các Bộ, ngành xem xét, có ý kiến trả lời. Một số nội dung quan trọng sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có thể được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay tại Diễn đàn.

Đại diện cho 500 Doanh nghiệp, incomSoft đã gửi sáng kiến "Tạo xu hướng/ cách thức giúp Doanh nghiệp lớn dần lên: Từ Doanh nghiệp siêu nhỏ đến nhỏ, từ Doanh nghiệp nhỏ đến Doanh nghiệp lớn".

lên đầu trang