incomSoft gửi sáng kiến lên lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Ông Phạm Thanh Hậu_Tồng Giám Đốc incomSoft phát biểu đưa ra sáng kiến kích cầu ứng dụng Khoa học, Công nghệ thông tin, phần mềm quản lý vào các doanh nghiệp, hộ kinh kinh doanh cá thể, Shops, Kiots…Khởi nghiệp, và giải pháp để đạt được 500,000 Doanh Nghiệp vào năm 2020

Sáng Kiến:

  • Kích cầu ứng dụng Khoa học, Công nghệ thông tin, phần mềm quản lý vào doanh nghiệp, hộ kinh kinh doanh cá thể, Shops, Kiots
  • Kích cầu chuyển đổi hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang Doanh nghiệp/Công Ty [Dự án 500,000 Doanh nghiệp]
  • Kích cầu khởi nghiệp [Dự án 500,000 Doanh nghiệp]

Đối tượng hướng đến:

  • Hàng triệu Cửa hàng, Tạp hóa, Shop, Kiots, 250,000 Hộ kinh doanh cá thể
  • Người dân định cư tại thành phố Hồ Chí Minh { Khởi nghiệp, Lập nghiệp}

Tóm lược nội dung sáng kiến gồm 3 phần

  • Đẩy mạnh công tác “Tuyên giáo –Truyền thông” về Lý Do/Lợi ích của việc ứng dụng khoa học, công nghệ, phần mềm quản lý – vào Hoạt động kinh doanh, Chuyển đổi lên mô hình Doanh nghiệp/Công ty
  • Định hướng nghề nghiệp/Khởi nghiệp cho Con/Dân thành phố { Truyền đạt ý tưởng kinh doanh, Không gian khởi nghiệp} è “Dân Ta” Tự lựa chọn và thực hiệnư
  • “Tài Trợ & Hợp tác” trong dự án 500,000 Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Thành phố cần Khơi thông/Mở Cửa chương trình/Dự án “500,000 Doanh nghiệp đến năm 2020”. Cho phép các công ty/Doanh nghiệp đang hoạt động kết hợp thực hiện dự án “Tài Trợ & Hợp tác” với công ty mới {Là Đối tác, khách hàng tương lại của họ}. Kêu gọi mọi nguồn lực, mọi sự hợp tác. Lãnh Đạo Thành Phố phải “Tổng Động Viên”, phải mở “Hội Nghị Diên Hồng”

Hình ảnh: Buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp ngành CNTT với chính quyền TPHCM

Ngày 31/8,  Công  Ty Incom Soft tham gia Hội nghị “Đối thoại giữa doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin-Điện tử với Chính quyền thành phố” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dùng công nghệ để cải thiện môi trường kinh doanh

 Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Hội nghị đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Điện tử với Chính quyền thành phố, vừa để trực tiếp giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp, vừa lắng nghe doanh nghiệp đề xuất, góp ý các biện pháp, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử.

Hình ảnh: Ông Phạm Thanh Hậu_Tồng Giám Đốc Công Ty ( IncomSoft ) đang phát biểu đưa ra sáng kiến

 

lên đầu trang