BẢO HÀNH / BẢO TRÌ

Chúng tôi cam kết luôn tận tụy, sẵn lòng phục vụ yêu cầu khách hàng một cách chuyên nghiệp, tức thời và hiệu quả. Chính sách thực hiện bảo hành, bảo trì là một trong những tiêu chí đêm lại sự hài lòng của khách hàng, sự tin yêu của khách hàng và Uy tín của chúng tôi trên thương
Dưới đây là chi tiết nội dung và phương thức bảo hành mà “incomSoft” cung cấp:

Phương thức bảo hành / bảo trì:

Ngay sau khi có thông báo của quý khách hàng về sự cố hoặc lỗi của chương trình, chúng tôi sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

  • Cử cán bộ đến trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi đối với Phần mềm đã cài đặt.
  • Thông qua điện thoại, E-mail, FAX hoặc các chương trình truy cập trực tuyến qua Internet sẽ hướng dẫn cho cán bộ sử dụng chương trình phần mềm cách thức khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi đối với Phần mềm đó.
  • Gửi chương trình khắc phục sự cố hoặc lỗi cho quý khách hàng theo đường bưu chính.
  • Với những sự cố như: VIRUS, sự cố về điện, hỏng ổ đĩa cứng,… tùy theo điều khoản chi tiết về mức độ sự cố trong hợp đồng mà hai bên đã cam kết, công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm cài đặt lại phần mềm tại trụ sở của quý khách hàng.
lên đầu trang