TÍCH HỢP SAP/ORACLE

Câu chuyện bắt đầu từ nhu cầu khách hàng. Một số doanh nghiệp lớn đã và đang sử dụng giải pháp SAP ERP, ORACLE ERP có nhu cầu mở rộng áp dụng phần mềm, số hóa cho hoạt động quản lý Công việc, Teamworks, Bán hàng, CRM, DMS, áp dụng cho đội Sales từ vài chục đến vài trăm, vài ngàn nhân sự, hoặc mở rộng nhiều cửa hàng/showroom, … Lúc này gặp trở ngại chi phí quá cao cho licence, tùy biến điều chỉnh phần mềm SAP, Oracle theo sự đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp.

Có sự lựa chọn khác nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn đó là sử dụng giải pháp phần mềm incomSoft cho công tác Bán hàng, CRM, DMS, QL Công việc/ Teamsworks, và tích hợp với SAP ERP, ORACLE ERP

Chúng tôi đã thực hiện và thành công trong một loạt dự án cho VNG, DATTECH, GEMADEPT, SVTECH, VFM, …

Giải pháp incomSoft hỗ trợ các tùy chọn tích hợp như sau:

  • API REST
  • API SOAP
  • Phần mềm trung gian
  • Tích hợp giao diện người dùng (iFrame hoặc chú thích)
  • Kết nối Database trực tiếp(SQL Server, Oracle, MySQL)

Tích hợp thủ công (Manually) có sự điều khiển, can thiệp xử lý từ người dùng (Ví dụ import files excel )

TÍCH HỢP SAP/ORACLE

Câu chuyện bắt đầu từ nhu cầu khách hàng. Một số doanh nghiệp lớn đã và đang sử dụng giải pháp SAP ERP, ORACLE ERP có nhu cầu mở rộng áp dụng phần mềm, số hóa cho hoạt động quản lý Công việc, Teamworks, Bán hàng, CRM, DMS, áp dụng cho đội Sales từ vài chục đến vài trăm, vài ngàn nhân sự, hoặc mở rộng nhiều cửa hàng/showroom, … Lúc này gặp trở ngại chi phí quá cao cho licence, tùy biến điều chỉnh phần mềm SAP, Oracle theo sự đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp.

Có sự lựa chọn khác nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn đó là sử dụng giải pháp phần mềm incomSoft cho công tác Bán hàng, CRM, DMS, QL Công việc/ Teamsworks, và tích hợp với SAP ERP, ORACLE ERP

Chúng tôi đã thực hiện và thành công trong một loạt dự án cho VNG, DATTECH, GEMADEPT, SVTECH, VFM, …

INCOMSOFT FAMILY

CHUNG MỘT SỨ MỆNH “ NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP”

Hãy làm điều tốt đẹp & ý nghĩa cho cuộc sống.

Nó luôn được đón nhận bởi phần còn lại của thế giới

lên đầu trang