VĂN HÓA INCOMSOFT

Chúng tôi là một đội ngũ có tính đồng nhất về niềm tin, suy nghĩ, lời nói, hành động

Chúng tôi đầy khát vọng, chúng tôi đoàn kết bên nhau. Văn hoa incomSoft được xác định ở: Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Con người incomSoft

=> Sứ mệnh

        NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

=> Giá trị cốt lõi

 • Con người
 • Chính trực
 • Cải tiến/Sáng Tạo
 • Chất lượng
 • Cùng nhau phát triển
 • Có Tâm
 • Con người: Nhận thức con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, incomSoft luôn nỗ lực hết mình để các thành viên phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân và đạt được mục tiêu nghề nghiệp, lập nghiệp cùng incomSoft
 • Chính trực: incomSoft luôn hướng đến sự công bằng, minh bạch, trung thực và có tính kỹ luật cao. 
 • Cải tiến/Sáng tạo: incomSoft luôn cập nhật công nghệ mới, cải tiến sản phẩm, quy trình triển khai để mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bắt kịp xu hướng thế giới, đi đầu & dẫn đầu.
 • Chất lượng: Chất lượng là sự sống còn, incomSoft tập trung vào chất lượng để tạo ra giá trị lâu dài, bền vững và ở đó khách hàng sẽ đạt lợi ích cao nhất cho khoản đầu tư của mình.
 • Cùng nhau phát triển:
  • Nội bộ: incomSoft trao cơ hội lập nghiệp cho đội ngũ với chính sách “Hương ước lao động tập thể".
  • Khách hàng, Đối tác: lấy mục tiêu uy tín về chất lượng và dịch vụ làm nền tảng để mang lại giá trị cao nhất đến với Khách hàng và Đối tác.
  • incomSoft cam kết về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong tất cả hoạt động của mình.
 • Có Tâm: Tâm là Tốt, Tâm là Điểm Giữa. Chúng tôi làm việc tốt, tập trung và trung thành với công việc được giao. Kiên nhẫn, kiên trì vượt qua mọi điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo ra các giá trị cho khách hàng, tổ chức và cá nhân.

Văn hóa trở thành chất kết dích trong từng tế bào con người incomSoft, là nơi chúng tôi trọn niềm tin và hành xử nhất quán

Con người incomSoft

 • Trách nhiệm: Khi sự việc xảy ra, nguyên nhân đầu tiên chính là TÔI
 • Định lượng: Hãy nói chuyện với nhau bằng lượng hóa
 • Sáng tạo & Chủ động: Đừng nói KHÔNG, phát huy tính "Sáng tạo & Chủ động"
 • Hợp tác: Người lớn không cần người lớn hơn giám sát
 • Chính trực: Bạn là lời nói của BẠN
 • Xuất sắc: Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực của mình
 • Đoàn kết: Nghĩ cùng - Nói cùng - Làm cùng
 • Quan tâm và Tôn trọng: Quan tâm đến người khác và giữ tôn trọng của người khác dành cho bạn
 • Yêu thương & Biết ơn: Tất cả là duyên, hãy yêu thương và biết ơn mỗi một trong tất cả đã, đang và sẽ là một phần trong cuộc đời chúng ta. Hãy làm cho mọi thứ tốt hơn, tích cực hơn bằng tình yêu thương và biết ơn của bạn.
 • Có tâm: Tâm là Tốt, Tâm là Điểm Giữa. Hãy làm việc tốt, tập trung và trung thành với công việc được giao. Kiên nhẫn, kiên trì vượt qua mọi điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo ra các giá trị cho khách hàng, tổ chức và cá nhân.

VĂN HÓA INCOMSOFT

Chúng tôi là một đội ngũ có tính đồng nhất về niềm tin, suy nghĩ, lời nói, hành động

Chúng tôi đầy khát vọng, chúng tôi đoàn kết bên nhau. Văn hoa incomSoft được xác định ở: Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Con người incomSoft

=> Sứ mệnh

        NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

=> Giá trị cốt lõi

 • Con người
 • Chính trực
 • Cải tiến/Sáng Tạo
 • Chất lượng
 • Cùng nhau phát triển
 • Có Tâm
 • Con người: Nhận thức con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, incomSoft luôn nỗ lực hết mình để các thành viên phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân và đạt được mục tiêu nghề nghiệp, lập nghiệp cùng incomSoft
 • Chính trực: incomSoft luôn hướng đến sự công bằng, minh bạch, trung thực và có tính kỹ luật cao. 
 • Cải tiến/Sáng tạo: incomSoft luôn cập nhật công nghệ mới, cải tiến sản phẩm, quy trình triển khai để mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bắt kịp xu hướng thế giới, đi đầu & dẫn đầu.
 • Chất lượng: Chất lượng là sự sống còn, incomSoft tập trung vào chất lượng để tạo ra giá trị lâu dài, bền vững và ở đó khách hàng sẽ đạt lợi ích cao nhất cho khoản đầu tư của mình.
 • Cùng nhau phát triển:
  • Nội bộ: incomSoft trao cơ hội lập nghiệp cho đội ngũ với chính sách “Hương ước lao động tập thể".
  • Khách hàng, Đối tác: lấy mục tiêu uy tín về chất lượng và dịch vụ làm nền tảng để mang lại giá trị cao nhất đến với Khách hàng và Đối tác.
  • incomSoft cam kết về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong tất cả hoạt động của mình.
 • Có Tâm: Tâm là Tốt, Tâm là Điểm Giữa. Chúng tôi làm việc tốt, tập trung và trung thành với công việc được giao. Kiên nhẫn, kiên trì vượt qua mọi điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo ra các giá trị cho khách hàng, tổ chức và cá nhân.

INCOMSOFT FAMILY

CHUNG MỘT SỨ MỆNH “ NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP”

Hãy làm điều tốt đẹp & ý nghĩa cho cuộc sống.

Nó luôn được đón nhận bởi phần còn lại của thế giới

lên đầu trang