PHẦN MỀM QUẢN LÝ DÀNH CHO CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI

Phần mềm quản lý incomSoft dành cho các công ty thương mại là giải pháp quản trị toàn diện cho các Doanh nghiệp. Với việc kết nối dữ liệu tất cả các phòng ban tạo thành một mắt xích thống nhất, dữ liệu được kế thừa, thông tin xử lý kịp thời giúp giảm thiểu quy trình xử lý công việc.

 

Lợi ích khi sử dụng phần mềm Quản lý công việc dành cho các công ty Thương mại

 • Với việc sử dụng phần mềm, tất cả các nhân viên và phòng ban trong công ty đều làm việc trên một hệ thống duy nhất, cập nhật công việc lên phần mềm. Do đó, nhà quản lý có thể theo dõi tình hình làm việc của nhân viên, tiến độ công việc, từ đó đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời, giảm thiểu rủi ro. Nhà quản lý cũng có thể phân công công việc, trao đổi công việc với nhân viên ngay trên phần mềm, giảm tải những công đoạn thừa, tăng hiệu quả làm việc
 •  Phần mềm có thể sử dụng trên tất cả các thiết bị có kết nối internet (máy tính, điện thoại, ipad) giúp nhà quản lý và nhân viên có thể làm việc mọi lúc mọi nơi
 •  Đối với bộ phận kinh doanh: có thể cập nhật tình hình hàng hóa trong kho, cũng như chính sách bán hàng nhanh chóng, quản lý chăm sóc khách hàng phân theo độ quan trọng một cách chi tiết, nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng bán hàng
 •  Đối với bộ phận mua hàng và bán hàng: có thể cập nhật tình hình hàng hóa trong kho, từ đó kiểm soát vòng quay hàng tồn kho để đưa ra chiến lược nhập xuất hàng hóa hợp lý phù hợp với từng thời điểm kinh doanh của công ty
 •  Đối với bộ phận kế toán: dễ dàng cập nhật tình hình nhập hàng hóa, tình hình thanh toán, thu chi và công nợ của công ty, để phân tích đồng bộ các nguồn lực thực tế, trên cơ sở đó đưa ra kế hoạch, dự tính tài chính cho công ty
 •  Bộ phận quản lý kho: dễ dàng cập nhật quản lý tình hình hàng hóa và số lượng từng loại hàng trong kho dựa vào dữ liệu nhập xuất hàng tập trung ngay trong phần mềm, qua đó làm cơ sở để so sánh thực tế và lý thuyết, tránh thất thoát, nâng cao chất lượng quản lý
 • Hệ thống cảnh báo, nhắc nhở linh hoạt qua trang chủ phần mềm, Email giúp người dùng không bỏ qua những sự kiện quan trọng.

Các tính năng chính của Phần mềm quản lý dành cho các công ty thương mại

 • Quản lý công việc
 • Quản lý khách hàng/ Nhà cung cấp
 • Quản lý Bán hàng/ Xử lý đơn hàng Bán
 • Quản lý Mua hàng/ Xử lý đơn hàng Mua
 • Quản lý Kho
 • Kế toán nội bộ
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Hệ thống các báo cáo chi tiết theo từng phân hệ
 • Cùng một số tính năng nổi bật khác
lên đầu trang