Gia công kiểm định chất lượng phần mềm (Testing Outsourcing)


Nhóm chuyên gia QA sẽ tỉ mỉ soạn thảo, ghi nhận các tài liệu về Test plan, Test case, Test procedure, Track issues and Defect, Execute test, và Ad-hoc test. Chúng tôi kiểm soát việc kiểm tra sản phẩm phần mềm của bạn ngay từ những phác họa đầu tiên, cũng như từ bất kỳ giai đoạn nào trong quy trình và quá trình phát triển phần mềm của dự án phần mềm của bạn.

Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn, đội ngũ kiểm tra chất lượng của chúng tôi có khả năng thu nhận và linh hoạt triển khai việc kiểm soát chất lượng phần mềm với phương pháp Back box test, White box, and Gray box test

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Kiểm tra tính năng chức năng (Functional testing)
  • kiểm tra tính năng phi chức năng (Non- functional testing)
  • Xem xét và đánh giá yêu cầu, tài liệu của phần mềm (Documentation review)

Những lợi ích của bạn:

  • Việc kiểm tra được bao phủ toàn bộ hệ thống (Full test coverage)
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm (Improving product quality)
  • Gia tăng thời gian đưa sản phẩm vào thi trường (Increasing time-to-market)
  • Chi phí kiểm tra thấp (Lower cost of testing)
  • Không cần quan tâm về kế hoạch tăng giảm nhân sự, nhóm QA của “incomSoft” được linh động tăng giảm theo nhu cầu của bạn (Don’t need care plan ramp up and ramp down resource, “incomSoft" QA staff is flexible to you)
  • Việc kiểm tra được triển khai cả vào ban đêm, 24 giờ/ngày và 7 ngày/ tuần (Night time for test 24/7)
lên đầu trang