GIẢI PHÁP: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG INCOMSOFT
Thành tựu đạt được làm nền tảng bước tiếp vào tương lai!
Chia sẻ từ Khách hàng & Nhà trường
Điểm đặc biệt/riêng biệt của incomSoft là Giải Pháp
Giải Pháp gồm 2 phần:
  1. Cách làm
  2. Công cụ triển khai

Công cụ bản chất là các chức năng phần mềm.
Cách làm là phương thức “Nâng Tầm Doanh Nghiệp”. Khi khách hàng sử dụng phần mềm incomSoft, giá trị cốt lõi khách hàng nhận được là “Nâng Tầm Doanh Nghiệp”. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp được kiện toàn, gắn kết, doanh nghiệp lớn dần lên.

Doanh nghiệp có nhu cầu (Thực & Bức Thiết) kiện toàn các yếu tố nội tại:
  • Giữ chân được Khách hàng
  • Giữ chân được Nhân viên
  • Chuẩn hóa quy trình làm việc, hoạt động công ty trở nên chuyên nghiệp, khoa học, rõ ràng, hiệu quả. “Tại công ty chỉ có việc quan trọng – Không có người quan trọng”
  • Thái độ làm việc được thay đổi theo hướng “Người chạy theo việc”, từ đây năng suất lao động tăng lên, công ty tăng doanh thu, người lao động tăng thu nhập
  • Hoạt động quản trị tại công ty chuyển từ “Tư duy Chủ - Thợ” sang “Tư duy Cộng Đồng”, thay đổi chính sách, nội quy hoạt động theo hướng tích cực, hướng đến bảo vệ cộng đồng (Chủ + NLĐ)
  • Các hoạt động đánh giá, khen thưởng, kỷ luật của công ty được vận hành theo nguyên tắc “Pháp trị - kết hợp – Nhân trị”. Mọi thứ trở nên minh bạch, công bằng
  • ...

Dựa vào nền tảng hỗ trợ của giải pháp incomSoft, các yếu tố nội tại trong Doanh nghiệp được kiện toàn, Doanh nghiệp lớn dần lên, Bền vững & Trường tồn. Giải pháp incomSoft, cung cấp lời giải/đáp án cho bài toán “Nâng Tầm Doanh Nghiệp”

Customer
Ý kiến khách hàng
Chị Lai Thị Như Lệ - GĐ Huỳnh Lai
Ý kiến khách hàng
Anh Hoắc Thành Uy - GĐ Điện Hiệp Lực
Bước đầu hợp tác với Đại Học Kinh Tế Luật (EUL)
Ý kiến từ PGS.TS Phạm Đức Chính - Trưởng Khoa QTKD
Hợp tác với Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Ý kiến từ TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng Khoa QTKTQT
Chia sẻ: “Khởi nghiệp sáng tạo - Ứng dụng vào cuộc sống” - ĐN RTV (Tham Gia: PGS.TS Phạm Đức Chính - Trưởng Khoa QTKD UEL; Chị Lai Thị Như Lệ - GĐ CTY Điện Huỳnh Lai; Anh. Phạm Thanh Hậu - GĐ imcomSoft)
Chia sẻ: Chợ phiên Startup Khởi nghiệp thông minh “Đào tạo khởi nghiệp” - VOH FM 99.9 Mhz (Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Minh – giảng viên ĐH Mở TP.HCM, Giảng viên khởi sự doanh nghiệp (ILO, VCCI); Anh. Phạm Thanh Hậu - GĐ imcomSoft)
Chia sẻ: Tọa đàm khởi nghiệp Liên kết giữa ĐH Lạc Hồng - incomSoft (Tham gia: TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng Khoa QTKTQT LHU; Bạn. Nguyễn Ngọc Minh - SV LHU; Bạn. Trần Thị Kim Vy - SV LHU)
Xây dựng mô hình “Hương ước lao động tập thể” để áp dụng “Tư duy quản trị cộng đồng” vào DN, bảo vệ NLĐ, bảo vệ quyền lợi NLĐ, chia sẻ đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam để ứng dụng vào Doanh nghiệp của họ - Chia sẻ trên HTV9/HTV7
Chia sẻ - Đào tạo Khởi nghiệp trên VOH, đào tạo Khởi nghiệp trong trường Đại học, Cao đẳng
Thanh Tuu
Top